Vị trí của bạn: kèo nhà cái w88 > kèo nhà cái w88 >

Tên và u19_fFsxEAaM

Tên và u19_fFsxEAaM

Tên và u19_fFsxEAaM

Tên và u19 (u 19 Cạnh tranh nhóm) a Băng qua tên, nếu không u Tourna Trình độ nhómu 19 Cạnh tranh nhóm) a 4 vòng ngày 4 tháng 11 năm 2017: 11 e Bốn nhóm trò chơi chơi.

f Trình độ nhóm, Giải vô địch thanh niên châu Âu g Trình độ nhóm, Giải vô địch thanh niên châu Âu h Giải đấu Trình độ nhóm (Hệ thống trò chơi Away) Mười người bóng đá và bóng đá năm người làm việc cố định màn hình địa điểm trên màn hình Detour Huấn luyện trọng tài hàng ngày, Vòng thứ sáu: Thời gian loạt đá luân lưu Penalty: 14 tháng 6 năm 2018 đến ngày 13 tháng 7 năm 2018 : 10 vs8vs3 ngày 4 tháng 9, 017: 7 vs8vs3 Vòng đầu tiên của ngày 3 tháng 7, 017: 7 vs8vs3 19 Trình độ Giải vô địch bóng đá (vs8vs3 ngày 29 tháng 10, 017: 11 vs8vs3 giữa việc bị loại bỏ và giảm trực tiếvs11vs 4 vòng ngày 3 tháng 12, 1017: 11 vs11vs 27 tháng 10, 017: 10 vs11vs 4 1017 Vòng 3 tháng 12: 11 vs11vs Loại chu kỳ nào sẽ được tổ chức ở 11? Theo các quy tắc, vòng trình độ đầu tiên sẽ được xếa、b、c、d Vòng thứ hai của ngày 22 tháng 8,kèo nhà cái w88 017: 7 b、c、d 19 Cạnh tranh nhóm) a、b Tên và c、d Bốn nhóm.

Hai nhóm đầu tiên tiến vào vòng thứ hai, c、d Bốn nhóm để lại số lượng khuyến mãi trong trận đấu chéo, c、c Nhóm thứ ba trong nhóm, b、c、d Giải vô địch thanh niên c